Wat is PictureLive?

Wat doe je als je in een pikdonkere kamer de uitgang wil vinden? Precies… je voelt of je een deur vindt en je luistert of er geluid van buitenaf naar binnen komt. Dit is ook wat PictureLive doet.

PictureLive zet visuele informatie om in een voelbare en hoorbare vorm. Zo wordt een figuur, tekening, afbeelding, schilderij, grafiek, foto, … ook toegankelijk en begrijpbaar voor wie ‘m niet kan zien.

PictureLive verrijkt je beleving.

Grafisch element uit het logo
PictureLive - gebruik van de voelbare tekening
PictureLive - voelbare kunstwerken
Grafisch element uit het logo

Een innovatief idee

Inter Vlaanderen koos in 2019 het idee van de ‘smart poster’ tot het beste idee voor toegankelijkheid van dienstverlening. Als Vlaams Agentschap biedt Inter Vlaanderen ondersteuning om de omgeving betreedbaar, bruikbaar, begrijpbaar en dus comfortabel te maken voor iedereen.

Met de steun van het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie (VIGC) ontwikkelde een team van ervaringsdeskundigen, professionals in informatica, digitale en grafische communicatie en deskundigen in de opleiding, ondersteuning en begeleiding van mensen met een visuele beperking de smart poster tot PictureLive.

Deze innovatie plaatst Vlaanderen in pole position op vlak van ontwikkeling van toegankelijkheid van informatie, communicatie en cultuur...

De voordelen van PictureLive?


AUTONOOM

De gebruiker is niet afhankelijk van een begeleider of gids om de afbeelding te voelen en de bijhorende beschrijving te beluisteren.

FLEXIBEL

Je kan een PictureLive luistervoelen op je eigen tempo, waar je wilt en wanneer je wilt.

DISCREET

Je stoort niemand als je met je oortjes het geluidsfragment beluistert en het valt ook nauwelijks op.

GEMAKKELIJK

De chip op de PictureLive stuurt automatisch een signaal naar je smartphone. Je hoeft geen app te installeren.

Hoe werkt
PictureLive?


Op de afbeelding wordt in een transparante materie reliëf aangebracht. Voellijnen komen bovenop de omtrek van een figuur, voelrasters vullen vlakken op.

Daarnaast stuurt een chip een signaal naar je smartphone waarop een geluidsfragment start met een beschrijving van wat je voelt.

Het gelijktijdig voelen en luisteren maakt het voor iemand met een visuele beperking mogelijk om zich te visualiseren wat er te zien is.

PictureLive werking
PictureLive voorbeeld

Tal van
toepassingen

natuur: wijdse landschappen, dieren, …
cultuur: schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, cultureel erfgoed, …
architectuur: moderne en historische gebouwen, monumenten, …
onderwijs: grafieken, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, …
gezondheidszorg: geneesmiddelenbijsluiters, infobrochures, …
functioneel: handleidingen, menukaarten, grondplan, kookboeken, …
toerisme: stadsplannen, toeristische gidsen, infoborden, …
communicatie: afvalkalender, gemeentelijk infoblad, visuele communicatie, …